Mediació Familiar

Experts en mediació de famílies

Al Gabinet de Psicologia Catalunya som experts a la mediació familiar. Ens dediquem a assessorar i ajudar a resoldre els conflictes que poden sorgir en una parella ( divorci, custodia, separació, béns familiars…etc) i que poden estar interferin en el bon desenvolupament dels membres d´una familia ( pares, fills, avis, tiets..). El Psicòleg exerceix un paper neutral i no té poder de decisió, simplement assessora i orienta a la parella sobre com poden resoldre el conflicto. Promou el diàleg entre les parts i treballa perquè  ambdues parts pugin arribar a un acord que els satisfacin i aquests no es desgastin en un llarg i costós procés judicial.

En la mediació familiar és fonamental identificar què és el que cadascun vol obtener en el procés contenciós, aconseguir que tots dos admetin la seva responsabilitat en l´existència del conflicto i promoure un desig ferm i convençut de voler trovar una solución que satisfaci ambdues parts. Es tracta de proporcionar un major capacitat d´autogestió, una major autoestima i conseqüentment un major benestar psicològic.

Consultas EN LÍNEA

Reserva Tu Sesión Online: Concertar Una Cita