Peritajes judiciales

Fem informes pericials per als àmbits del dret civil, de família i laboral.

El nostre pèrit expert realitza un estudi minuciós amb el client amb l’objectiu d’avaluar el problema que representa i el pes que els factors psicològics puguin estar influint en el contenciós judicial. Si de l’estudi es derivava que el pes dels factors psíquics és rellevant s’assessorarà al client en la seva representació als tribunals de justícia. El nostre pèrit actuarà davant dels jutjats amb la finalitat de promoure informació i recomanacions en respecte a les condicions d’execució d’una sentència (atenuant, agreujant, reincidència, credibilitat del testimoni, guarda i custòdia, etc.).

 

Al Gabinet de Psicologia de Catalunya realitzem:

Peritatges civils

Processos d’herència, incapacitacions totals o parcials, responsabilitat civil, dany psicològic

Peritatges laborals:

Mobbing, assetjament laboral, incapacitat laboral transitòria, processos d’invalidesa.

Peritatges amb dret de família:

Mediació familiar, tutela de menors, divorcis contenciosos, violència familiar.

Sol•licita la primera y recorda que es gratuïta

Consultas EN LÍNEA

Reserva Tu Sesión Online: Concertar Una Cita